Hydraulika Siłowa

Napełnianie hydroakumulatorów

Rozszerzyliśmy swoją ofertę o napełnianie hydroakumulatorów. 
 
Hydroakumulatory służą do gromadzenia energii w zamkniętej obudowie, w układzie hydraulicznym. Ciecz robocza w postaci oleju jest praktycznie nieściśliwa i nie nadaje się do akumulowania energii. Własność taką posiadają jednak gazy, które w wyniku sprężania zmniejszają swoją objętość. W akumulatorze te dwa ośrodki oddzielone są gumową przeponą. Poprzez zawór, wtłacza się gaz obojętny i spręża do tzw. ciśnienia wstępnego naładowania. Po przeciwnej stronie akumulatora znajduje się przyłącze hydrauliczne, przez które łączy się go z układem. Jeżeli ciśnienie oleju przekroczy wartość ciśnienia wstępnego naładowania, zaczyna on wpływać do hydroakumulatora. Podczas dalszego wzrostu ciśnienia cieczy roboczej, separator kurczy się powodując, że ciśnienie gazu również wzrasta do tej samej wartości, a jego objętość się zmniejsza, co z kolei umożliwia dalszy napływ oleju.
 
Zastosowanie:

  • gromadzenie objętości oleju pod ciśnieniem,
  • tłumienie pulsacji ciśnienia oraz zaburzeń przepływu,
  • zwiększenie wydajności układu,
  • zasilanie w sytuacjach awaryjnych,
  • pochłanianie uderzeń ciśnienia,
  • w układach, gdzie występuje zapotrzebowanie na dostarczenie dużej objętości oleju w bardzo krótkim czasie (np. młoty hydrauliczne)


Przelewy24