Hydraulika Siłowa

Filtracja oleju

 

Badania i pomiary olejów

 

POMIARY ZANIECZYSZCZENIA
Wykonujemy je miernikiem Parkera (najlepszy dostępny na rynku, urządzenie kalibrowane co rok) z natychmiastowym odczytem klasy czystości oleju według ISO 4406 i na zawartość wody. Wykonane pomiary możemy na życzenie klienta wydrukować z miernika. Badania wykonujemy na dowolnej maszynie, obrabiarce, urządzeniu
.

POMIARY LEPKOŚCI, CIŚNIEŃ, PRZEPŁYWU I TEMPERATURY

Są to badania laboratoryjne na lepkość, zanieczyszczenie i zawartość wody (dokument potwierdzający badanie).
 

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 • Filtracja oleju zapobiegająca awariom
 • Czyszczenie zbiorników
 • Doczyszczanie układów 
 • Serwis 24h
 • Badania laboratoryjne oleju
 • Sprzedaż, dobór oraz wymiana filtrów hydraulicznych
 • Wymiana elementów hydraulicznych
 • Uszczelnianie układów
 • Napełnianie układów przez filtry 
 • Wymiana węży
 • Usuwanie wody, osadów i opiłków z oleju. 
 • Pomiary stopnia zużycia oleju
 • Sprzedaż olejów biodegradowalnych
 • Sprzedaż olejów o wydłużonych okresach żywotności
 
Wykonujemy nasze usługi na maszynach takich jak:

Koparki, koparki podsiębierne, ładowarki, spycharki, zgniatarki, równiarki, ubijarki, walce, pogłębiarki, wiertnice, młoty kafarowe, wybieraki, palownice, głębiarki, kruszarki, pompy betonu, przesiewacze, giętarki, dżwigi, żurawie, zwyżki, urządzenia do terenów leśnych, ciągniki na podwoziu gąsienicowym, prasy, wtryskarki, kruszarki, maszyny do kostki brukowej, łupiarki, wytaczarki, zagniatarki, walcarki, maszyny do recycklingu itp.

 

Mikrofiltracja oleju

Mikrofiltracja wydłuża żywotność oleju poprzez poddawanie go oczyszczaniu. Dzięki temu można go powtórnie zastosować. Technologia i odkrycia inżynierów udowodniły, że oleje tracą własności fizykochemiczne dużo wolniej, niż wynosi żywotność jednego okresu przeglądowego (dotyczy to głównie olejów hydraulicznych, przekładniowych, transformatorowych - oleje silnikowe zużywają się w trakcie okresów ze względu na specyficzne niekorzystne warunki, jakie występują w blokach silników, dlatego tych olejów nie poddajemy filtracji).

Filtrowanie wykonuje się przy użyciu maszyny filtrującej wyposażonej w specjalne filtry pochłaniające wodę i zanieczyszczenia stałe powyżej 1 mikrona. Unika się w ten sposób awarii spowodowanych obecnością w oleju wody i zanieczyszczeń stałych pow. 5 mikronów, co stanowi przyczynę 90% awarii.

Liczba procesów filtracji oleju:

 • w przypadku zwykłych olejów mineralnych -- do 2 razy
 • w przypadku olejów syntetycznych -- do 5 razy.

Zakres stosowania

 • Procesowi mikrofiltracji poddajemy wszystkie oleje hydrauliczne, przekładniowe, turbinowe, maszynowe, itp. w klasach lepkości wg ISO od 15 do 150.
 • Nie poddajemy filtracji olejów, w których wydzieliła się sadza, czyli uległy procesowi koksowania.

Korzyści:

 • dokładna czystość oleju
 • zredukowany czas konserwacji układu hydraulicznego, nakładów finansowych oraz ilości zużytego oleju
 • większy stopień czystości, niż w przypadku niektórych nowych olejów,
 • wydłużenie okresu między wymianami oleju hydraulicznego
 • usuwa wodę, która pojawi się ewentualnie w układzie
 • minimum czasu przestoju urządzenia.

Przebieg procesu mikrofiltracji

 • Dojeżdżamy do klienta pod wyznaczony adres własnymi samochodami, razem z wyposażeniem i maszynami.
 • Badamy wysokiej klasy miernikiem olej w maszynie, zbiorniku
 • Proces filtracji polega na wypompowaniu oleju ze zbiornika maszyny do szczelnych pojemników i z powrotem do zbiornika maszyny.
 • Pompowanie wykonywane jest przy użyciu specjalnej maszyny filtrującej, posiadającej homologację i certyfikaty szczelności.
 • Proces mikrofiltracji trwa tak długo, aż olej osiągnie parametry klas czystości charakterystyczne dla nowego oleju. Cała operacja odbywa się w układzie zamkniętym, a maszyna filtrująca oraz pojemniki są ustawione na olejoodpornej macie, by zniwelować ewentualne wycieki podczas demontażu urządzeń.
   

Filtracją oleju zajmuje się w nasz oddział w Strzegomiu.
Telefon kontaktowy: 728 491 474

 

Przelewy24